E-Dönüşüm

E-Dönüşüm

E-Dönüşüm Nedir ?

E-Dönüşüm ; Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatımızın her alanında sayısız avantaj sağlamakta ve özelikle işletmeler iş süreçlerinin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden her geçen gün daha da fazla faydalanmaktadır. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), birçok düzenleme ve mevzuat ile e-Dönüşüm sürecini başlatarak işletmelerde kağıt ortamında kesilen fatura ve belgelerin, elektronik ortam üzerinden kesilmesini sağlayarak kağıt, kargo ve zaman kaybı maliyetlerini kuruşlar ile ifade edilen seviyelere kadar düşürmüştür. Türkiye’de 2000’li yılların başlarında hayatımıza giren e-dönüşüm kavramı, 2020 yılı itibariyle çeşitli kanun ve çerçevelerle işletmeler için zorunlu hale gelmiştir. Kısaca e-Dönüşüm, işletme faaliyetlerinin (kâğıt üzerinde oluşturulan hukuki belgelerin) dijital dünyaya (internet dünyasına) taşınması olarak düşünülebilir.

Elektronik fatura (e-fatura)sanal ortamda hazırlanan, elektronik ortamda gönderilen ve saklanan fatura olarak ifade edilmektedir.

E-fatura, Vergi Usul Kanunu’na(VUK)göre bir faturada  yer alması gereken tüm bilgileri içeren yasal olarak “kağıt” faturadan farklı bulunmayan ve alıcı ile satıcı arasındaki iletişimin merkezi bir yapı üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

e-Arşiv Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yürürlüğe aldığı elektronik fatura uygulamasıdır. 10 yıl boyunca saklanması gereken ikinci nüsha fatura ve ilgili belgelerin kâğıt yerine, elektronik ortamda saklanabilmesine imkan sağlayan yasal düzenlemeyi ve bunun için gerekli olan teknolojinin kullanımını ifade etmektedir.

E-Arşiv Fatura

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge şeklinde düzenlenmesi, elektronik ortamda  iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunları gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin
belirlenen format ve standartlara uygun biçimde elektronik olarak hazırlanması, bastırılmadan kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve …

E-Müstahsil Makbuzu

E-Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzu ile aynı hukuki değerlere sahip olan elektronik belgedir.

E-Mutabakat hizmeti, şirketlerin müşteri arasında tanımlanmış alacak-borç hesaplarının elektronik ortamda kolay, hızlı, güvenli ve hatasız olarak
karşılaştırılmasını sağlayan sistemdir. E-Dönüşüm olarak ifade edilen tüm bu sürece 2020 yılı ile birlikte geniş bir kullanıcı kitlesi dahil oldu. Sürece dahil olan firmalar, dijital çağa uyum sağlayarak pazarlama sürecinden finansal değerlere kadar birçok rahatlık yaşamakta. İş gücü, zaman, maliyet, toplam kalite ve finansal değerler gibi pek çok konuda milli bir fayda sağlandığı bu süreçte milyonlarca kağıt tüketiminin de önüne geçilmiş oldu.

E-Mutabakat

Ücretsiz Demo Kurulumu

Programları Ücretsiz Tanıtmak Ve Bilgi Vermek İçin Sizi Arayalım.