• Üretim reçete girişleri.
 • Birleştirme veya parçalama şeklinde üretim gerçekleştirme.
 • Siparişten üretime aktarım.
 • Üretim planlama ve hammadde tedarik listesi.
 • Eksiye düşen stokları otomatik üretebilme.
 • Seri/Lot üretimi.
 • Üretime veya reçeteye özel dosya ekleme.
 • Reçete kopyalama ile hızlıca reçete girişi.MRP II
 • Üretim süreci operasyonlarını adım adım tanımlama
 • Üretim esnasında karşılaşılan kayıp zamanların takibi.
 • Hammadde girişlerini kontrol raporları ile sağlama.
 • Fason parçalama ve fason birleştirme işlemleri.
 • Üretim planlama ve üretim emri oluşturarak tüm üretim sürecinin takibi.
 • Gantt şeması alarak üretim aşamaları şematik olarak takip edebilme.
 • Kalite kontrol raporları sayesinde üretilen ürünün kalite takibi.
 • Üretimde kullanılan ham maddelerin bloke miktarlarına etkisi.
 • Personel karşılaştırma raporları sayesinde personel verim-liliğini ölçme.
 • Alınan siparişler üzerinden üretim süreci başlatılabilir.
 • Makine duruş süreleri kaydedilerek üretim beklemeye alı-nabilir. Teslim süreleri yeniden hesaplanabilir.
 • Üretim süreçleriyle ilgili raporlar ve analizler alınabilir.
 • Üretimde kullanılan stok bazında ma-liyet tipi belirleyebilme.
 • Üretim sırasında reçete dışı fire mik-tarı / oranı girebilme.
 • Üretim ekranında üretilen 1 birim ürün için maliyet hesaplayabilme.
 • Üretimden bağımsız sabit fire veya ürün miktarı ekleyebilme.