E-İrsaliye Nedir?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge şeklinde düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır. E-Dönüşümün öncüsü en kapsamlı haliyle Akınsoft ile E-dönüşüm sürecini hızla başlatın.

E-Irsaliye Nedir

e-İrsaliye Kimler İçin Zorunludur ?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (eya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-İrsaliye  kullanması İrsaliye’de ayrıca ÖTV|, ÖTV.II listesindekilerle ilgili firmalara ve Gübre Takip Sistemine kayıtlı tüm firmalara da zorunluluk getirilmiştir.

Ücretsiz Demo Kurulumu

Programları Ücretsiz Tanıtmak Ve Bilgi Vermek İçin Sizi Arayalım.