GENEL MUHASEBE YÖNETİMİ

Genel Muhasebe Programı, muhasebeciler ve mali müşavirler için geliştirilmiş çok kullanıcılı mali müşavir otomasyonudur.
Türkiye’nin en geniş çözüm ortağı ve hizmet ağı tarafından sunulan WOLVOX Genel Muhasebe Yönetimi ile Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler, tüm işlemlerini net ve pratik bir şekilde takip edilebilir, alınması gereken kritik yönetim kararlarını güvenilir veriler ışığında zamanında yapabilir ve ileriye dönük çalışmalar planlayarak uygulamalarına dahil edebilirler. Tam entegrasyonlu çalışan WOLVOX ERP, Genel Muhasebe,
Beyanname, Demirbaş ve İnsan Kaynakları Programları ile veri girişleriniz hızlanırken, tercihinize bağlı olarak modülleri birbirinden bağımsız da kullanabilirsiniz.

Tüm Muhasebeciler ve Mali Müşavirlerin en büyük problemidir fiş girişlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapmak. Yoğun tempolarında verilerin güvenli bir şekilde girişi de pratiklik kadar önemlidir. WOLVOX Genel Muhasebe Programı tüm bu sorunlarınızı ortadan kaldırıyor.


• Mouse kullanımına gerek kalmadan sadece klavye ile kullanım olanağı.
• Geçmiş yıllara ve günün tarihi dışında bir tarihe fiş girişi yapmayı engelleyerek, yanlış veri girişini önleyebilme imkanı.
• Fişler üzerinde seçtiğiniz hesabın bakiyesini görüntüleyebilme.
• Fiş açıklamaları girmeden işleme devam etmeyi engelleyebilme.
• Fiş hareketlerini borç/alacak bilgisine göre kaydettiğiniz anda otomatik sıralayabilme.
• Ön muhasebeden oluşan fişler üzerinde düzenleme yapmayı engelleyebilme.
• Fişler üzerinde yevmiye madde numaralarına müdahale edebilme.
• Dövizli muhasebe kullanarak, döviz kur farkı fişleri oluşturabilme.
• Stok takip özelliğini aktif ederek, fişlerde stok seçimi yapabilme imkanı.
• Zamanlanmış fiş girişleriyle zamanı gelmeyen fişlerin raporlarda görünmesini engelleyebilme imkanı.
• Açılış, tahsil, tediye, mahsup ve kapanış fişleri düzenleyebilme ve manuel olarak fiş tipi tanımlayabilme imkanı.
• Açılış fişini bir önceki yılın kapanış fişinden otomatik oluşturmasını sağlayabilme.
• Mevcut şirket içerisinde veya farklı firmalarınız arası fiş kopyalayabilme.
• Fişlerinizi XML formatında kaydederek, farklı firmalarda da kullanabilme.
• Fiş üzerinde yazarken filtreleme özelliğinden faydalanarak, mouse kullanımına gerek kalmadan hesap kodlarını ekleyebilme.
• Fiş içerisine MS. Excel’den hesap kodlarını ve işlem tutarlarını aktarabilme.
• Standart açıklamalardan seçim yaparak, fişe aktarabilme imkanı.
• Hızlı fiş giriş özelliği ile daha önce tanımladığınız fiş türlerinden seri bir şekilde aktarım yapabilme imkanı.
• Fiş üzerinde dahil veya hariç olarak otomatik KDV hesaplatabilme ve hesap kodlarıyla KDV hesaplarını ilişkilendirerek, ilgili hesabı seçtiğinizde KDV hesabının otomatik yansımasını sağlayabilme imkanı.

Fiş üzerinde BA/BS ve firma seçimi yaparak,
BA/BS formlarının otomatik oluşmasını sağlayabilme.
• Fiş içerisinde detay bilgiler girilerek oluşturulan fişin; KDV-1, KDV-2 ve Muhtasar Beyannameye direkt yansımasını sağlayabilme.
• Fiş içerisinde masraf merkezi seçerek, ihtiyaç duyduğunuzda masraf merkezi raporlarına erişebilme.
• Fiş bilgilerini anında Excel, HTML veya XML olarak aktarabilme.
• Z raporu girişi ile gün sonlarında z raporları üzerinden otomatik fiş oluşturabilme.
• Toplu fiş yazdırma özelliği sayesinde tüm fişlerinizi seri bir şekilde, isterseniz fişler içerisindeyken tek tek yazdırabilme.
• Yazdırma işlemini normal yazıcınızdan veya txt formatını destekleyen yazıcılardan gerçekleştirebilme imkanı.
• Günlük veya belirlenen tarih aralıklarında oluşturulan fişleri birleştirebilme.
• Fiş parçalama işlemi ile birleştirilen fişleri veya tek kayıtta toplanan fişleri parçalayabilme.
• Fiş sıralama işlemi sayesinde aynı türde ve belli bir aya ait olan fişlerinizi tek tuşla sıralayabilme.
• Madde no sıralama özelliği sayesinde belirttiğiniz ay içerisindeki fişlere toplu olarak yevmiye madde no verebilme.
• Fiş girişlerinde ilgili hesaplar için döviz birimi seçimi yapılarak dövizli tutar girişleri yapabilme.
• Fiş girişlerinde mükerrer fiş numarası kontrolünü sağlayabilme.
• Fiş Sıralama alanında kriter olarak belirtilen tarihe göre sıradaki Fiş No değerinin otomatik güncellenebilmesi.
• Transfer Dosyasından Fiş Oluşturma sonrası açılan Toplu Fiş Oluşturma alanında hatalı kayıtların toplu olarak gösterilebilmesi ve güncellenebilmesi.
• Fiş Hareketleri raporunu yazdırabilme.
• Fiş Kopyalama işleminde Evrak No ve Açıklama alanlarındaki değerlerin kopyalanma durumunu ayarlayabilme.
• E-Defter kullanan şirketlerde fiş parçalama işlemini yapabilme.
• Toplu Fiş Oluşturma kısmında hatalı kayıtların toplu olarak gösterilebilmesi ve güncellenebilmesi.
• Banka Ekstre Aktarımı ekranında fiş oluşturma işleminden önce sorunlu kayıtların gösterilebilmesi. Hesap Planı Hesap ağacınızın yapısı işletmenin büyüklüğü veya yoğunluğu ile orantılı olarak büyümektedir. Bu aşamada mükerrer kayıt girişleri ve hesap planı üzerinden yapılması gereken takibatlar tam bir karmaşaya yol açar. Sağlıklı bir hesap ağacı yapısı WOLVOX Genel Muhasebe ile artık mümkün.
• Varsayılan hesap planı oluşturma işlemi sayesinde mevzuatta yer alan 1-99 arası hesap kodlarının otomatik oluşturulabilmesi.
• Excel’den hesap kod transferi sayesinde daha önce kullandığınız hesap kodlarını seri bir şekilde aktarabilme.
• Hesap durumu alanından faydalanarak, seçtiğiniz hesabın toplam işlem tutarını ayarlar.

Hesap ağacınızın yapısı işletmenin büyüklüğü veya yoğunluğu ile orantılı olarak büyümektedir. Bu aşamada mükerrer kayıt girişleri ve hesap planı üzerinden yapılması gereken takibatlar tam bir karmaşaya yol açar. Sağlıklı bir hesap ağacı yapısı WOLVOX Genel Muhasebe ile artık mümkün.


• Varsayılan hesap planı oluşturma işlemi sayesinde mevzuatta yer alan 1-99 arası hesap kodlarının otomatik oluşturulabilmesi.
• Excel’den hesap kod transferi sayesinde daha önce kullandığınız hesap kodlarını seri bir şekilde aktarabilme.
• Hesap durumu alanından faydalanarak, seçtiğiniz hesabın toplam işlem tutarını aylara göre görüntüleyebilme.
• Hesap ağacını oluştururken belirtilen hesap kodlarına göre ağacın otomatik yapılanması.
• Alt hesap kaydı esnasında hesabın birimini, bilanço grubunu, BA/BS tipini ve firma
kodunu, virman için karşılık hesap kodunu, belge türünü (Fatura-Fiş), ilişkili olduğu
KDV oranını ve KDV hesabını, dövizli bir hesap ise kullanılacak döviz birimini ve stoklu çalışan bir hesap ise stok kodunu belirtebilme.
• Hesap planını tablo ve ağaç şeklinde görüntüleyebilme.
• Yanlışlıkla mükerrer açılan iki farklı hesabı tek tuşla birleştirebilme.
• Hesap tanımlarında özel kod alanına yazılan verilerin, Yardımcı Defter ve mizan raporlarında filtreleme kriteri olarak kullanılabilme.
• Hesap Planı ve Hesap Planı Tablosunu yazdırabilme.
• Hesap Planı ve Hesap Planı Tablosunda seçim yapılan hesap için Fiş Hareketlerini inceleyebilme.
• Hesap Planı ve Hesap Planı Tablosunda seçim yapılan hesap için kısayol sayesinde Aylık Mizan, Kesin Mizan ve Yardımcı Defter görüntüleyebilme.
• Hesap aktarma alanında tarih aralığını belirleyebilme

Genel muhasebe işlemlerinize ek olarak işletmenizin masraflarını takip etmenize ve raporlamalarla maliyet hesaplamalarınıza ışık tutmasına
olanak sağlayacak en önemli unsurdur masraf merkezi. WOLVOX Genel Muhasebe Programı sayesinde masraf merkezi işlemleriniz, normal işleyişinizle birlikte ek bir yük getirmeden rayında yürüsün.

  • • İşletmenize ait takip etmenizi gerektiren tüm masraflar için masraf kartı oluşturabilme.
  • • Hazırladığınız masraf kartları için şablonlar oluşturarak, masraf kartlarının dağılım oranlarını belirleyebilme.
  • • Fişler içerisinde masraf kartlarından veya şablonlarından seçim yaparak, şablonda belirtilen orana göre programın masraf kartlarına dağılım yapması.
  • • İhtiyaç duyulduğu her an masraf merkezi hareket raporlarına erişebilme.
  • • Masraf merkezi hareket ve durum raporları.

Bir dönem içerisinde yaptığınız işlemlerin özeti olan dönem sonu işlemleri, yeni bir yıla geçmeden önce içerisinde bulunduğunuz dönemi kapatmanıza olanak sağlar. Dönem sonunda yaptığınız yanlış bir hesaplama yeni yıllara da yansıyacağından oldukça önemlidir. WOLVOX Genel Muhasebe Programı dönem sonu işlemlerinde aşağıdaki adımları izleyerek, zahmetsizce döneminizi kapatabilirsiniz.


• KDV tahakkuku.
• Hesap yansıtma işlemleri.
• Maliyet hesaplamaları.
• Kar/Zarar hesaplamaları.
• Virman hesabına aktarım işlemleri.
• Kur farkı raporları.
• Dönem kapanış fişi oluşturma işlemleri.

Oluşturulan fişlerden ve fişlerde kullanılan hesap kodlarından faydalanarak, defter dökümlerinizi alabilirsiniz. Programın modüller arası entegrasyonlu çalışması özelliği sayesinde defter dökümlerinizi alabilmek için sadece fiş kayıtlarınızı oluşturmanız yeterli olacaktır. Yevmiye Defteri İşlemlerinde;
• Tüm detay hesapları gösterilmesi veya sadece işlem gören hesapların görüntülenmesini sağlayabilme.

• Defter dökümüne fiş açıklamasının, evrak numarasının ve özel kodunun tercihe bağlı olarak
eklenebilmesi.
• Defter dökümü satır açıklamasına satır belge türü, belge tarihi, evrak no ve açıklamanın
tercihe bağlı olarak eklenebilmesi.
• Defter dökümünde borç/alacak bakiyesinin tercihe bağlı olarak görüntülenebilmesi.
• Defter dökümü esnasında yevmiye madde numaralarının yeniden oluşturulabilmesi.
• Yevmiye defteri yazdırma esnasında miktar gösterimi, her satırın renkli gösterilmesi ve
sayfa numarası gösterilmesinin tercihe bağlı olması.
• Boş defter yazdırabilme.
• Defteri txt yazıcılardan da yazdırabilme imkanı.
• Özel yazdırma işlemleri sayesinde yevmiye defteri tasarımı yapabilme imkanı.
• Yarıda kalan yazdırma işlemlerini daha sonra devam ettirebilmek için son döküm ve madde numaralarını belirtebilme imkanı.
• Yevmiye defteri basit alanını kullanarak, defter yazdırma işlemlerini sade bir şekilde gerçekleştirme imkanı.
• Defteri Excel, HTML ve XML olarak aktarabilme.
• Hesap tanımlarında özel kod alanına yazılan verilerin, Yardımcı Defter raporunda filtreleme kriteri olarak kullanılabilmesi.
• Yardımcı Defter çıktısında fişlerdeki Evrak No veya Madde No bilgilerinin görüntülenebilmesi. Defter-i Kebir ve Yardımcı Defter İşlemlerinde;
• Sadece tek hesap kodunun veya iki hesap aralığının yazdırılabilmesi.
• Fiş no, özel kod, evrak no, fiş tipi ve şube kodu kriterlerine göre filtreleme yapabilme.
• Tarih girişinden faydalanarak, belli tarih aralığında döküm alabilme.
• Fiş numarasını, fiş bakiyesini, fiş ve satır açıklamalarını tercihe bağlı olarak yazdırmaya ekleyebilme.

Mizan, üzerinden pek çok bilgiye ulaşılabilmesi özelliği ile işletmenin genel durumunu da ifade etmektedir. Bu nedenle mizan ve raporlarınızı ne
kadar sağlıklı bir şekilde alırsanız, kontrollerinizi yapmanız da o derece kolaylaşacaktır.
• Aylık mizan ve genel mizan alanlarında işlem görebilme veya tüm hesapların mizanını ay bazında alabilme.
• Tek bir hesap kodu veya hesap kod aralığı vererek, mizan alabilme.
• Özel fiş tanımları veya kapanış fişlerini dahil ederek, mizan alabilme.
• Hesap ağacındaki tüm hesapları veya ağacın kaç alt dalının görüntülenmesini istiyorsanız seçim yaparak mizan alabilme.
• Dövizli mizan alabilme.
• Mizan üzerinden üzerinde bulunduğunuz hesap kodunun fiş hareketlerine erişebilme.
• Txt formatında veya özel yazdırma işlemleri kullanabilme.
• İndirilecek KDV listesi alabilme.
• Hesap tanımlarında özel kod alanına yazılan verilerin, mizan raporlarında filtreleme kriteri olarak kullanılabilme.
• Hesaplanan KDV Listesi raporunu alabilme

İşletmenin kar/zarar durumunu gösteren tüm mali tablolara WOLVOX Genel Muhasebe Programından erişerek, dilediğiniz zaman işletme gidişatını kontrol edebilirsiniz.
• Özet gelir tablosu alanından belirttiğiniz tarihler içerisinde ana başlıklar şeklinde gelirlerinizin görüntülenmesi.
• Ayrıntılı gelir tablosu alanından içerik detayları ile birlikte gelirlerinizin görüntülenmesi.
• Formül girişleri sayesinde oluşturduğunuz alt hesapları gelir tablolarına ilave edebilme

• Özet ve ayrıntılı bilanço alabilme.
• Bilanço üzerinde bakiyesi olan hesapların uyarılması sistemi ile hesaplarınızın kontrollerini sağlama imkanı.
• Dövizli bilanço alabilme imkanı.
• Bilanço çıktılarını txt formatında veya özel dizaynlar kullanarak yazdırabilme.
• Boş bilanço yazdırabilme imkanı.
• Satışların maliyeti alanından faydalanarak, maliyet hesaplamaları yapabilme.
• Formül girişleri sayesinde satış maliyeti tablosuna dilediğiniz hesapları ekleyebilme.
• Nakit akım tablosu alabilme.
• Önceki dönem bilgileri alanından geçmiş çalışma yıllarına bağlanarak, gelir tablosu, satışların maliyet tablosu ve nakit akım tablosu alabilme.
• Ayrıntılı Gelir Tablosu ve Ayrıntılı Bilanço raporlarında Şube seçilerek filtreleme yapılabilmesi.

Bütçe, aslında her işletmenin kullanması gereken ve hedeflerinizle gerçekleşen rakamlar arasında analizler yaparak, hedefinize ne kadar yaklaştığınızı gösteren unsurdur. WOLVOX Genel Muhasebe Programı, bütçe modülü ile kendi bütçenizi planlamanıza olanak sağlıyor.
• Gelir ve gider bütçe planlamalarını yapabilme imkanı.
• Bütçe hazırlama işlemlerinde bütçe ağaç yapısını oluşturarak, bir bütçeye bağlı detayları belirleyebilme.
• Bütçe detaylarının bütçeye olumlu/olumsuz yansımasını belirterek, bütçenizin gerçekliğini belirleyebilme imkanı.
• Gelir ve gider hesaplarına göre gerçekleşen bütçe değerlerini belirleyebilme.
• Bütçe analizinden faydalanarak, hedeflenen ve gerçekleşen bütçe bilgilerini görüntüleyebilme, grafiğe aktarabilme.
• Bütçe analizi üzerinden bütçenin üst bütçeye ve satışa oranını görüntüleyebilme.

• Serbest meslek makbuzu oluşturabilme ve çıktısını alabilme imkanı.
• Serbest meslek makbuzu girişlerinden Muhtasar Beyannameye direkt veri gönderebilme imkanı.
• Kira tanımları oluşturarak, oluşturulan tanımlardan muhasebe fiş kayıtlarını otomatik düzenleyebilme.
• Dövizli işlemler için döviz birimlerini tanımlayarak, Merkez Bankası’ndan kur download edebilme.
• Stok takibi yapmak isteyen işletmeler için stok tanımları oluşturabilme ve maliyet hesaplarını belirtebilme imkanı.
• Stok hareket ve envanter raporları alabilme.
• Banka Ekstre Aktarımı alanında hareket açıklamasının fiş açıklaması olarak kullanılabilmesi.
• Kira Tahakkuk işlemi sonucunda oluşan fişte BA form bilgilerinin otomatik oluşması.
• Programlar menüsündeki Defter Beyan ve İnsan Kaynakları programlarına kısa yol sayesinde hızlı geçiş sağlayabilme.

WOLVOX işletme defteri basit usulde defter tutmak zorunda olan tacirler için geliştirilmiştir. Program kolay kullanımı, esnek raporlama sistemi ve görsel olarak da memnuniyet sağlamanın yanı sıra işlem sadeliği ile de işleyişinize hız katıyoruz.

İşlemler
• Hesap planınızı ekranından oluşturacağınız hesap detaylarını belirtebilir, hesap türünü toptan satış, perakende satış, sair gelir, alış iade, mal alışı, genel gider, toptan satış iade, perakende satış iade ve serbest olarak belirleyebilme.
• Hesap planı oluştururken OKH (Ortalama Kar Haddi) oranı belirleyebilme.
• Hesap planını Ms. Excel’den transfer edebilme imkanı.
• KDV tanımlarını oluşturarak, işletmede kullanılan KDV oranlarını belirleyebilme.
• Firma/Kişi kaydı oluşturarak, gider ve gelir girişlerinde kaydettiğiniz kişiler içerisinden seççim yapabilme imkanı.
• Alış ve satış işlemleriniz için gider ve gelir alanlarını, iade işlemleri için ise alıştan iade ve satıştan iade ekranlarını kullanabilme imkanı.
• KDV Tanımları ekranında tevkifat oranlarına göre ayrı tanımlar yapabilme.
• Gelir, gider ve iade giriş ekranlarında evrak no, TC/Vergi no, hesap adı, alınan ücret, diğer tutarlar ve alınan/satılan ürünün emtia bedelini görüp, KDV’yi oran bazında otomatik hesaplatabilme imkanı.
• Dönem başı girişleri ve dönem sonu envanteri alabilme imkanı.
• İşletmeleriniz arası veri transferi yapabilmeniz için geliştirilmiş transfer ekranı.
• Excel dosyasından veri gelir ve gider girişlerinizi çekmeyi sağlayan transfer ekranı.
• Serbest meslek makbuzu girişi yapabilme imkanı.
• Kaydedilen serbest meslek makbuzlarını toplu olarak muhasebeleştirme

• Sadece ana hesapları, sadece işlem gören hesapları veya tüm hesapları listeleyebileceğiniz hesap mizanı.
• Dilediğiniz ay veya tarih bazında ve dönem sonu mal mevcudu veya OKH’ye göre hesaplayabileceğiniz hesap özeti.
• Gelir ve gider girişlerinizi yazdırabileceğiniz işletme defteri.
• Hesap kaydı oluştururken belirttiğiniz oran bazında hesaplama yapmanızı sağlayan ortalama kar haddi raporu.
• Kaydettiğiniz tüm gelir ve gider girişlerini listeleyebileceğiniz gelir/gider raporu.
• Mal hesap ekstresi.
• KDV raporu.
• Satış analizi.

Oluşturduğunuz kayıtların WOLVOX Beyanname Programına direkt entegre olması ile ihtiyaç duyduğunuz beyannamelerin otomatik hesaplanmalarını sağlayabilirsiniz. Program bazı tutarları direkt veri tabanından çekerek, bazı tutarları ise oluşturacağınız formül tanımlarına bağlı olarak ilgili beyannamede gösterecektir. Oluşturduğunuz formülleri diğer beyannamelere de kopyalayarak, iş yükünüzü hafifletebilirsiniz. Beyannamelerinizi dilerseniz XML formatında kaydederek, gönderimini manuel yapabilir, dilerseniz XML paketleme ekranından faydalanarak, toplu halde direkt GİB’in sayfasına aktarabilirsiniz.


WOLVOX Beyanname Programında kullanabileceğiniz beyannameler aşağıdaki gibidir;
• KDV Beyannamesi-1.
• KDV Beyannamesi-2.
• Muhtasar Beyanname.
• Kurumlar Geçici Vergi.
• Gelir Geçici Vergi.
• Form BA/BS.
• Damga Vergisi.
• Kurumlar Vergisi.
• Yıllık Gelir Vergisi.
• Kurumlar Kesin Mizan.
• Gelirler Kesin Mizan.
• Yıllık Gelir Vergisi.
• Beyannamenin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın standartlarına uygunluk durumu kontrol edilerek hata var ise görüntülenmesinin sağlanması.
• Muhtasar SGK Beyanname
• Muhtasar SGK2 Beyanname
• Poşet Beyannamesi

İşletmenizde kullandığınız tüm demirbaşları takip edebileceğiniz WOLVOX Demirbaş Modülü amortisman hesaplamalarının yanı sıra Genel Muhasebe/İşletme Defteri Programlarıyla entegrasyonlu çalışması sayesinde iş yükünüzü hafifletiyor.
• Demirbaş kayıt ekranından işletmenizde kullandığınız tüm demirbaşları kaydedebilme.
• Demirbaş alış işleminin tek tuşla Genel Muhasebe Programında fiş kaydı oluşturulmasını sağlama.
• Demirbaş kaydında süre, oran, dönem girişi yapabilme ve artan/azalan yöntemlerine göre amortisman hesaplayabilme.

Satışı yapılan demirbaşın, satış kaydının tek tuşla Genel Muhasebe Programında oluşturulabilmesi. Demirbaşları şirketinizde çalışan kişilere zimmetleyebilme. Demirbaşın hangi tarihlerde hangi personelinizde olduğunu raporlayabilme imkanı. Daha önce değerlendirilmiş bir demirbaşı dönem içerisinde yeniden değerlendirebilme imkanı.

• Demirbaş kaydına özel tanımlar oluşturarak, demirbaşla ilgili belirtmek istediğiniz detayların kaydedilebilmesi imkanı.
• Demirbaş raporu ekranından kaydettiğiniz tüm demirbaşların listesini ve amortisman detaylarını görüntüleyerek, dilediğinizde yazdırabilme.
• Yeniden değerlendirme raporu sayesinde hangi demirbaşların hangi tarihte değerlendirmeye tabi olduğunu görüntüleyebilme.
• Excel programından veri transferi yapabilme

WOLVOX İnsan Kaynakları Programı ile personellerinizin tüm yasal süreçlerini takip ederek, en
güvenilir şekilde maaş hesaplamalarını yapabilirsiniz. Genel Muhasebe ve Beyanname Programları entegrasyonu sayesinde ise maaş ödemelerinizin muhasebelenmesini sağlamış olursunuz.
• İşletme bazında personel takibi yapabilme imkanı.
• Personel kartlarına sigorta detay bilgilerinin girişlerinin yapılabilmesi.
• Personel sigorta grup girişleri ile maaştan kesilecek oranları belirleyerek, brüt maaş hesaplama imkanı.
• Personel kartlarından kanun no seçim işlemleri ile ilgili kanun numaralarına özel indirimlerden faydalanabilme imkanı.
• Personel kartı üzerinden maaş ödemeleri için genel muhasebe hesap kodu seçimi.
• Personel işe başlama ve SGK başlama tarihlerini belirterek, girdiğiniz tarih sonrasında hesaplamalara dahil olmasını sağlama.
• Personellerinize uygulanan özel sigorta girişleri.
• Ücret bilgisi girişi ile brüt veya net ücret belirterek, hesaplamaların belirttiğiniz tutar üzerinden yapılmasının sağlanması.
• Personelin kendisi veya ailesi için asgari geçim indirimi hesaplamaları.
• Personellerinize yaptığınız yardımlar ve ek kesinti girişlerini toplu veya personel bazında maaşlarına yansıtabilme.
• İkramiye ve harcırah ödemelerini belirterek bordro hesaplamalarında bu bilgilerden faydalanabilme.

Personellere verdiğiniz avansları İnsan Kaynakları Programından veya ERP Programından kaydederek, ilgili ayın maaşına yansıtabilme.
• Özlük dosyası için gerekli olan tüm evrakların takibini personel bazında yapabilme imkanı.
• Toplu veya her personeliniz için ayrı ayrı puantaj hesaplayabilme.
• Toplu oluşturulan puantajlar üzerinde manuel olarak düzenleme yapabilme imkanı.
• Personel giriş/çıkış bilgisinden puantaja toplu aktarım yapabilme.
• Puantaj cetveli üzerinden tüm personellerinizin puantajlarını tek ekrandan görerek, üzerinde hızlı bir şekilde düzenleme yapabilme.
• Toplu veya her personel için ayrı ayrı bordro oluşturma işlemleri.
• Bordro oluşturma işlemleri esnasında yıllık izin, ücretli ve ücretsiz izin girişlerinin yapılabilmesi.

e-Defter; şekil hükümlerinden bağımsız olarak, Vergi Usul Kanunu’na ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde
yer alması gereken bilgileri kapsayan, elektronik kayıtlar bütünüdür. e-Defter sistemi uyumlu yazılımlar listesinde, AKINSOFT E-Defter modülü de
bulunmaktadır.
• Yevmiye ve Defter-i Kebir bilgilerini e-Defter sistemine gönderim için gerekli dosyaları oluşturabilme imkanı.
• Dijital imza bilgilerinizi sisteme kaydederek, dosyaların oluşmasında belirtilen formata göre işlem yapabilme imkanı.
• Dosyalara zaman damgası ekleyebilme imkanı.
• Oluşan beratların imzalanarak paketlenebilmesi.
• Tarih ve yevmiye no üzerinden kontrol sağlanarak, mükerrer dosya oluşumlarının önüne geçebilme imkanı.
• GİB’den imzalı dosya kontrolü ile dosyaların gönderiminde problem olup olmadığını tespit edebilme.