E-Defter Nedir?

e-Defter, yevmiye defteri ve defter-i kebir olarak adlandırılan Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri
gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda hazırlandığı ve zaman damgası kullanılarak imzalanıp ibraz
edildiği bir uygulamadır. e-Defter elektronik ortamda tutulduğu için noter onayına gerek duyulmaz. Böylelikle zaman ve maliyet
tasarrufu sağlanarak işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanır

E-Defter Kimler İçin Zorunludur?

GİB tarafından yayımlanan son taslak tebliğ kapsamında yıllık cirosu 5 Milyon TL’yi aşan ve e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ile herhangi bir ciro sınırı aranmaksızın bağımsız denetime tabi olan şirketlerin e-Defter uygulamasına geçiş yapmaları zorunludur.

E-Defter Öne Çıkan Özellikler

 •  TC. Maliye Bakanlığı Elektronik Defter tebliğine istinaden e-Defter kayıtlarını oluşturabilir,
 •  WOLVOX Genel Muhasebe Programı ile entegreli kullanabilir,
 • Mali dönem kayıtlarına göre kullanım sağlayabilir,
 • Defter oluşturup Elektronik İmza ya da Mali mühür ile onaylayabilir,
 • Zaman damgası ile defterin ne zaman oluşturulduğunu görebilir,
 • Oluşturulan defterlerin, GİB’e iletilen ya da GİB’den alınan beratların durumlarını görebilir,
 • Berat dosyalarının yıl, ay ve şirket dizinleri içerisinde kayıt edilebilmesini sağlayabilir,
 • e-Defter saklama hizmeti programı aracılığı ile beratlarınızın yedeklenmesini sağlayabilirsiniz.

e-Defter Mimarisi

e-Defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır,

 • Hazırlanan dosya “defter” şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir,
 • Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratını aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-Defter beratının alınması zorunludur.)
 • Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belli bilgileri alınarak “berat” dosyası oluşturulur,
 • Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır,
 • Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir,
 • Hazırlanan paket ‘www.edefter.gov.tr’ adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenir,
 • Berat dosyası Gelir idaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-Defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.

e-Defter Avantajları

 • Noter tasdik ücreti ödemenize gerek kalmaz,
 • Arşivleme masrafı bulunmamaktadır,
 • Kullanıcıların yapabileceği hataları sıfıra indirir,
 • Kağıt maliyetinden tasarruf ettirerek doğayı korumanızı sağlar,
 • İş süreçlerini hızlandırarak zaman tasarrufu sağlar.
e-Defter Sistemine Erişim

e-Defter Saklama Hizmeti ile e-Defter verileriniz 10 yıl süre ile güvende…
 e-Defter uygulaması için AKINSOFT WOLVOX ERP Çözüm paketi içerisinde ilave modül olarak e-Defter modülü alınmalıdır.
WOLVOX Genel Muhasebe programında oluşturulan tüm fiş kayıtlarının yevmiye ve Defter-i kebir raporları e-Defter olarak
gönderilebilmektedir.
Ayrıca çalışılan dönemden bağımsız defter oluşturulabilmekte ve e-Defter Saklama Hizmetinden yararlanılabilmektedir.

Yevmiye defteri Büyük defter (Defter-i Kebir)

Ücretsiz Demo Kurulumu

Programları Ücretsiz Tanıtmak Ve Bilgi Vermek İçin Sizi Arayalım.