Wolvox Şube Yönetimi

Şubeli işletmelerin stok yönetiminden cari takibine kadar pek çok işlemlerini kolayca sürdürebilmeleri için kullanabilecekleri Şube Sistemi ve Offline Sistem modüllerinden oluşmaktadır.

Şube Yönetimi modülü ile ;

  • İşletmeye ait diğer şubeler tanımlanarak personel atanabilir
  • Personeller sadece kendi yetkileri dahilinde işlem yapabi-lirler ve diğer şubeleri göremezler
  • Stoklar tüm şubelerde ortaktır.
  • Cari kartlar ve döviz hareketleri isteğe bağlı olarak ortak kullanılabilir.
  • Farklı lokasyonlarda kullanım için gerekli altyapıya sahiptir.Offline sistem modülü ile;
  • WOLVOX ERP programı temel modülleri kapsar. Modunda

Desteklenen Modüller:

Paket-3 Modülleri, Depo, Seri/Lot, Restoran, Hızlı Satış ve Analiz modülleri)

  • Offline kullanıcı merkezden veri transferi yaparak gün so-nunda kayıtlarının merkeze gönderimini gerçekleştirir.
  • Şubeli çalışan işletmeler için hız ve performans açısından oldukça ciddi bir kullanım avantajı sunar.
  • Transfer irsaliyesi ile şubeler arası transfer işlemleri sağ-lanabilir.
  • Satın alma talep ekranından faydalanan şubeler tükenen ürünleri merkezden talep edebilirler.

Ücretsiz Demo Kurulumu

Programları Ücretsiz Tanıtmak Ve Bilgi Vermek İçin Sizi Arayalım.