• Wolvox Stok Yönetimi
 • Dövizli muhasebe tutabilir.
 •  Fiş girişinde otomatik KDV ayırma.
 • Fiş girişlerinde satır kopyalama.
 • Fiş parçalama ve birleştirme işlemleri.
 • Excel’den hesap planı aktarımı.
 • Hızlı fiş tanımlamaları.
 • Yevmiye defteri ve boş defter yazdırma işlemleri.
 • Defter-i kebir ve yardımcı defter yazdırma işlemleri
 • Aylık ve kesin mizan – indirilecek KDV listesi yazdırma.
 • Gelir ve gider bütçesi planlama.
 • Bütçe analizi alabilir, grafiksel olarak karşılaştırmalar ya-pılabilir.
 • Serbest meslek makbuzu düzenleme.
 • Kira ödemeleri takibi.
 • GİB Defter beyan sistemi ile tam enteg-rasyon sağlayabilme.
 • Defter Beyan sisteminde gelir gider gi-rişleri sağlayabilme.
 • Defter Beyan sisteminde gelir gider girişleri için otomatik kdv hesaplaması sağlayabilme.
 • Demirbaş modülü sayesinde işletmeye ait demirbaşlar ka-yıt edilir ve amortisman takibi sağlanır.
 • WOLVOX Genel Muhasebe – Demirbaş entegrasyonu.
 • Beyanname modülü ile ihtiyaç duyulan beyannameler he-saplanabilir.
 • Hazırlanan beyannameleri Gelir Dairesi Başkanlığının e-beyanname sistemine sorunsuz olarak aktarılabilir
 • Resmi muhasebe üzerinden stok takibi yapabilme.