İthalat yapan firmaların takip etmeleri gereken konular diğer firmalara nazaran çok daha fazladır. Malın teklifinden gümrüğe girişine kadar uzanan süreç işletmeye teslim olması ile son buldu gibi görünür ancak henüz maliyet hesaplamaları vardır. Bu yüzden işi en az sizin kadar iyi bilen bir yazılımla çalışmanız, süreçlerinizi kontrol altına almanız açısından en önemli avantajdır. WOLVOX ERP gerçek bir ithalat süreci yönetici yardımcısıdır.

  • Dağıtım anahtarları oluşturabilme.
  • İthalat dosyası oluşturabilme.
  • Stok millileştirme işlemleri ile gümrükte bekleyen ürünle-rin depoya girişi.
  • Kısmı stok millileştirme.
  • Kısmi millileştirme işlemleri için sistem kısmı maliyet he-saplamaları