Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK Nedir ?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kvkk Nedir

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK nedir ; Türkiye‘de bireylerin kişisel verilerinin korunmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe giren bir yasadır. 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen bu kanun, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda düzenlemeler getirir. KVKK, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve veri sorumlularının yükümlülüklerini belirler. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu bilgiler arasında isim, soyisim, doğum tarihi, kimlik numarası, adres, telefon numarası ve IP adresi gibi veriler yer alır.

KVKK’nın Amaçları :

  1. Bireylerin Temel Hak ve Özgürlüklerini Koruma: Kişisel verilerin işlenmesi sırasında bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlamak.
  2. Veri Sorumlularının Yükümlülüklerini Belirleme: Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için veri sorumlularının yükümlülüklerini belirlemek.
  3. Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarını Düzenleme: Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili hukuki çerçeveyi belirlemek.

KVKK Metni Nasıl Oluşturulur ?

KVKK metni, veri sorumlularının kişisel verileri nasıl işlediğini ve koruduğunu belirten bir belgedir. Bu metin, işletmelerin ve kuruluşların veri işleme faaliyetlerini şeffaf bir şekilde açıklamalarına yardımcı olur. KVKK metni oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı temel unsurlar vardır:

Giriş ve Amaç:

Giriş bölümünde kanunun amacını ve kapsamını açıklar. Bu bölümde, kişisel verilerin korunmasının önemine değinilir ve metnin amacı belirtilir.

Kapsam:

Hangi kişisel verilerin işlendiğini ve bu verilerin kimler tarafından işlendiğini açıklar. Kapsam bölümünde, veri sorumlularının ve veri işleyenlerin kimler olduğu belirtilir.

Veri İşleme Amaçları:

Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği açıklanır. Bu amaçlar, kanunun öngördüğü şartlara uygun olmalıdır. Örneğin, müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetleri, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar belirtilir.

Veri İşleme Yöntemleri:

Kişisel verilerin nasıl toplandığı, işlendiği ve saklandığı detaylı bir şekilde açıklanır. Veri işleme yöntemleri bölümünde, veri toplama araçları (web sitesi, mobil uygulama, fiziksel formlar vb.) ve verilerin nasıl işlendiği (otomatik veya manuel yöntemler) belirtilir.

Veri Güvenliği:

Kişisel verilerin güvenliğinin nasıl sağlandığı açıklanır. Bu bölümde, teknik ve idari tedbirler (şifreleme, erişim kontrolü, veri anonimleştirme vb.) hakkında bilgi verilir.

Veri Sahibinin Hakları:

KVKK‘ya göre, veri sahiplerinin belirli hakları vardır. Bu haklar arasında veri işleme faaliyetlerine itiraz etme, veri düzeltme, veri silme ve veri taşıma hakları yer alır. Bu bölümde, veri sahiplerinin hakları ve bu hakların nasıl kullanılacağı açıklanır.

Veri Paylaşımı ve Aktarımı:

Kişisel verilerin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşıldığı ve yurt dışına veri aktarımı ile ilgili bilgiler verilir. Bu bölümde, verilerin hangi üçüncü taraflarla paylaşıldığı ve bu paylaşımların hukuki dayanakları açıklanır.

İletişim Bilgileri:

KVKK metninin sonunda, veri sorumlularının iletişim bilgileri yer alır. Bu bilgiler, veri sahiplerinin haklarını kullanmak istediklerinde iletişime geçebilecekleri yetkili kişileri veya birimleri içerir.

KVKK Kanunu Yaptırımları Nelerdir ?

KVKK’ya uyulmaması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Bu yaptırımlar, ihlalin türüne ve ciddiyetine göre değişiklik gösterebilir. İşte uygulanabilecek bazı yaptırımlar:

İdari Para Cezaları:

KVKK’ya aykırı hareket eden veri sorumlularına idari para cezaları uygulanabilir. Bu cezalar, ihlalin ciddiyetine ve tekrarına bağlı olarak değişir. 2024 yılı itibariyle, idari para cezaları 39.337 TL ile 1.966.862 TL arasında değişmektedir.

Adli Yaptırımlar:

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, paylaşılması veya üçüncü kişilere aktarılması durumunda adli yaptırımlar uygulanabilir. Bu yaptırımlar arasında hapis cezası ve diğer cezai yaptırımlar yer alır.

Veri İhlal Bildirimi:

Veri sorumluları, kişisel veri ihlallerini en kısa sürede Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirmek zorundadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da yaptırımlar uygulanabilir.

Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Durdurulması:

KVKK’ya aykırı veri işleme faaliyetleri tespit edilirse, Kişisel Verileri Koruma Kurumu veri işleme faaliyetlerini durdurabilir.

KVKK Neden Önemlidir ?

Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruma açısından büyük önem taşır. Kişisel verilerin korunması, bireylerin özel hayatının gizliliğini sağlamakla birlikte, veri güvenliği ve veri bütünlüğünü de temin eder.
İşte KVKK’nın önemini vurgulayan bazı nedenler:

Bireylerin Özel Hayatının Korunması:

Kişisel verilerin izinsiz olarak toplanmasını, işlenmesini ve paylaşılmasını engelleyerek bireylerin özel hayatını korur. Bu, bireylerin kendilerini güvende hissetmelerine ve mahremiyetlerine saygı duyulmasına yardımcı olur.

Veri Güvenliğinin Sağlanması:

Veri sorumlularının kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almalarını zorunlu kılar. Bu, veri ihlallerinin ve veri kayıplarının önlenmesine katkı sağlar.

Yasal Uyumun Sağlanması:

İşletmelerin ve kuruluşların veri işleme faaliyetlerini hukuka uygun bir şekilde yürütmelerini sağlar. Bu, yasal uyumun sağlanması ve olası yaptırımlardan kaçınılması açısından önemlidir.

Kurum İtibarının Korunması:

Kişisel verilerin korunması, işletmelerin ve kuruluşların itibarını korur. Veri ihlalleri ve gizlilik ihlalleri, kurumların itibarını zedeleyebilir ve müşteri güvenini kaybetmelerine neden olabilir.

KVKK Hakkında Merak Edilenler – SSS

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu bilgiler arasında isim, soyisim, doğum tarihi, kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve IP adresi gibi veriler yer alır.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen gerçek veya tüzel kişidir. Veri sorumlusu, veri işleme faaliyetlerinin hukuka uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

KVKK’ya göre, veri sahiplerinin belirli hakları vardır. Bu haklar arasında veri işleme faaliyetlerine itiraz etme, veri düzeltme, veri silme, veri taşıma ve kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgi talep etme hakları yer alır.

Kişisel verilerin işlenmesi için KVKK’da belirtilen belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar arasında veri sahibinin açık rızası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bir sözleşmenin ifası ve meşru menfaatlerin korunması gibi durumlar yer alır.

Veri güvenliği, kişisel verilerin izinsiz erişim, değişiklik, ifşa veya imhaya karşı korunmasını sağlar. Veri güvenliği için teknik ve idari tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler arasında şifreleme, erişim kontrolü, veri anonimleştirme ve düzenli güvenlik denetimleri yer alır.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bireylerin kişisel verilerinin korunmasını ve veri sorumlularının yükümlülüklerini düzenleyen önemli bir yasadır. KVKK, kişisel verilerin işlenmesi sırasında bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korur ve veri güvenliğini sağlar. Bu makalede, KVKK’nın ne olduğu, KVKK metninin nasıl oluşturulacağı, kanunun yaptırımları, önemi ve merak edilen konular detaylı bir şekilde ele alındı. KVKK’ya uyum sağlamak, hem bireylerin haklarını korumak hem de yasal yaptırımlardan kaçınmak için kritik öneme sahiptir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir